01. Trả tiền mặt khi nhận hàng.

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được hàng đầy đủ. Tiền thanh toán là VNĐ gửi cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên bưu tá tại địa phương (COD).

02. Chuyển khoản ngân hàng.

  • Ngân hàng Techcombank
  • Số Tài khoản: 19033617129015
  • Tên tài khoản: Hoàng Thị Thanh Huyền
  • Quét Mã QR
  • Quét mã QR